โต๊ะจีนณัทพงศ์โภชนา

โต๊ะจีนอร่อย มาตรฐานนครปฐม

โต๊ะจีน ชุดที่ 1 ติดต่อโต๊ะจีนณัทพงศ์โภชนา นครปฐม

บ้านนาสร้าง เลขที่12 หมู่4 ตำบลนครปฐม
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร/แฟกซ์ 0 3426 7432
มือถือ 08 4455 1459, 08 1880 6389, 0 3428 7432, 06 3191 5689